سمینار یک روزه "بیماریهای تنفسی و ورزش حرفه ای - درتاریخ 30 مرداد ماه 1393

 

مرکز درمانی بیمارستان مسیح دانشور با همکاری بخش پزشکی ورزشی ای بیمارستان در نظر دارد در تاریخ 30 مرداد ماه 1393 سمینار یک روزه "بیماریهای تنفسی و ورزش حرفه ای را برگزار نماید.

معاونت آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری ضمن تماس با انجمن پزشکی کوهستان ایران و اعلام خبر برگزاری سمینار فوق از کلیه پزشکان و علاقمندان به موضوع: بیماریهای تنفسی و ورزش حرفه ای" دعوت بعمل آورد.

یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این سمینار که بطور مستقیم با ورزش کوهنوردی ارتباط دارد بیماریهای ارتفاع و ارتباط آن با بیماریهای تنفسی است.

موضوعات مورد بررسی در این سمینار: طب ارتفاع، آسم و برونکو اسپاسم ورزشی، عفونتهای تنفسی و تب در ورزشکاران، دارو و دوپینگ در ورزش، تروماهای ورزشی قفسه صدری و . . .

این سمینار دارای امتیاز بازآموزی برای پزشکان می باشد.

محل برگزاری بیمارستان مسیح دانشوری - سالن اجتماعات امیرکبیر می باشد.

علاقمندان جهت شرکت در این سمینار می توانند با دبیرخانه سمینار 27122040 تماس حاصل نمایند.

دانلود فایل پیوست: