دومین نشست هم اندیشی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور

 

 
 
به  گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، دبیرخانه شورای راهبردی این وزارتخانه اعلام کرد: وزارت ورزش و جوانان در سال « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» همسو با ماموریت خود در جهت تحقق ورزش پاک، معنوی و معرفتی « دومین نشست هم اندیشی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور» را با هدف تبادل نظر میان صاحبان علم و عمل و نیز بهره گیری از آرای متخصصین ورزش کشور در مسیر پیشبرد اهداف وزارت ورزش و جوانان برگزار می کند.
 
تبادل اطلاعات و تجربه های اساتید و اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور، شناسایی راهکارهای جلب مشارکت دانشگاهیان در مسیر توسعه ورزش کشور، شناسایی راهکارهای توسعه علمی ورزش کشور و شناسایی راهکارهای کاربردی تر شدن پژوهش ها در راستای نیاز وزارت ورزش و جوانان از اهداف این هم اندیشی است.
وزیر ورزش و جوانان، معاونان، مشاوران و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، اساتید و دانشگاهیان حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور در این نشست حضور خواهند داشت.
همزمان با برگزاری این نشست پنج کارگروه ویژه با موضوعات مختلف برگزار می شود.
شناسایی راهکارهای تعامل نهادینه مراکز علمی با وزارت ورزش و جوانان به  ریاست دکتر حبیب هنری و دبیری دکتر رشید خدابخش، شناسایی راهکارهای اخلاقی شدن ورزش در کشور به ریاست دکتر عبدالحمید احمدی و دبیری دکتر رضا شجیع، شناسایی راهکارهای توسعه فرهنگ ورزش همگانی به ریاست دکتر شعبانی بهار و دبیری دکتر محمد علی قره، شناسایی مسائل عمده ورزش قهرمانی و راهکارهای فراروی آن با ریاست دکتر نصراله سجادی و دبیری علی رغبتی و  چشم انداز ورزش در برنامه ششم توسعه کشور به ریاست دکتر حسن پاسوار و دبیری محمد تقی حسن زاده ، عناوین این پنج کارگروه است.
دانلود فایل پیوست: