برگزاری نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی در ورزش

 نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی در ورزش 16 مهر ماه 1393 در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می گردد.  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ 16مهرماه سال جاری نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی در ورزش  در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می گردد. از جمله محور های این همایش می توان به : جایگاه و نقش مدیران، ورزشکاران و مربیان در توسعه اقتصاد مقاومتی- نقش ورزش در نهادینه سازی فرهنگ و ارزشهای اقتصاد مقاومتی- تبیین نقش ارزشهای اسلامی در توسعه اقتصاد مقاومتی در ورزش- و مصادیق، مزایا و موانع اقتصاد مقاومتی در ورزش و نمونه ها و الگوهای برتر اقتصاد مقاومتی در ورزش اشاره کرد. در این نشست، اساتید و صاحبنظران مطرح ورزشی ، همچون آقایان دکتر محمد احسانی؛ دکتر محمد خوش چهره؛ دکتر احمد دنیا مالی؛ دکتر امیدوار رضایی، دکتر محمد حسین رضوی؛ آقای محمد رضا ساکت؛ دکتر حسین صادقی و مهندس سید مصطفی هاشمی طباء به ایراد سخنرانی در محورهای ذکر شده خواهند پرداخت. بدینوسیله از تمامی اساتید، دانشجویان، کارشناسان و سایر علاقمندان برای حضور در این نشست دعوت به عمل می آید. اطلاعات تکمیلی از طریق سایت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اعلام می گردد.

دانلود فایل پیوست: