آیین نامه حمایت از پایان نامه و رساله های دانشجویی

  مقدمه  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج به منظور گسترش پژوهش های کاربردی، ترویج فرهنگ توسعه مبتنی بر دانایی و تصمیم گیری های دانش بنیان در راستای تحقق نیازهای علمی ورزش کشور و نیز تقویت خودباوری علمی، اندیشه ورزی، اندیشه پردازی و توانمند سازی پژوهشی دانشجویان بسیجی در عرصه تربیت بدنی و علوم ورزشی نسبت به حمایت از طرح های تحقیقاتی دانشجویان بسیجی تحصیلات تکمیلی اقدام می نماید. آیین نامه اجرایی حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری دانشجویان بسیجی به شرح زیر تدوین شده است.  در  زیر  میتوانید  فایل  آئین نامه را  دانلود  کنید.