تالارها

تالار عناوین مطالب آخرین مطلب
No new posts

 

 
 
پژوهشکده مجازی تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج به عنوان یک کانون تفکر و تئوری پردازی در حوزه علوم ورزشی با راه اندازی تالار گفتمان در فضای مجازی در راستای مأموریت و اهداف خود، به دنبال رصد معضلات راهبردی ورزش کشور و راه اندازی گفتمان های ملی پیرامون آن ها و دسته بندی و ارائه راه حل ها می باشد. به منظور ایجاد فضایی علمی و دوستانه، همچنین استفاده بهینه از ظرفیت های تالار گفتمان وب سایت پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج در نقد و بررسی مسائل ورزش کشور رعایت موارد ذیل برای کلیه کاربران الزامی است.
1. مطالب درج شده نباید مغایر با ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.
2. مطالب درج شده باید دقیقاً منطبق با موضوع مورد بحث بوده و از بیان حواشی و مطالب غیر مرتبط خودداری گردد.
3. در مطالب درج شده نباید اسم شخص یا سازمان خاصی بیان گردد.
4. از درج مطالبی که مغایر با آداب اسلامی و عفت عمومی است، خودداری گردد.
5. مطالب و نقدهای درج شده باید منصفانه و به دور از هرگونه تعصبات شخصی و گروهی و سوگیری های حزبی و سیاسی باشد.
6. مطالب و نقدهای درج شده باید علمی و در حوزه تخصص فرد منتقد باشد.
 
0 0 موجود نمی باشد
No new posts
2 2