علوم زیستی ورزشی

بررسی تأثیر یک برنامه فعالیت های بدنی منتخب بر رشد مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی (ADHD) و کودکان اوتیسم (HFA)

سال نشر: 
1392
شرح: 
فایل زیر را دانلود کنید